ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 05 ส.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 19 พ.ค. 64
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2564 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) 02 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 13 มี.ค. 64
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22 ม.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 26 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูภาษาอังกฤษ 26 ส.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
THAI AVIATION ACADEMY (1019/0) 25 ธ.ค. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกมเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1524/1) 02 มิ.ย. 61
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ งหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (1198/0) 29 พ.ค. 61
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ (1611/0) 12 เม.ย. 60
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน รายวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (1669/0) 21 มี.ค. 60
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานกราฟิก : ง20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (1736/0) 06 ม.ค. 60
บศ.15 (1303/0) 26 ธ.ค. 59
แนะนำโปรแกรมหลัก ๆ ที่ควรมีติดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (1532/0) 23 ต.ค. 59
รับออกแบบ (1482/0) 24 ก.พ. 59
I'm return (1473/0) 24 ก.พ. 59
ฝ่ายงานในโรงเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเอง
ข้อมูลงบประมาณ
ลิ้งค์น่าสนใจ
QR Code Facebook
QR Code  website
สอบปลายภาค (ออนไลน์) ม.ต้น
สอบปลายภาค (ออนไลน์) ม.ปลาย