ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 12 ก.ค. 62
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนดังรายชื่อ กรุณาติดต่อกับครูที่ปรึกษา 20 เม.ย. 62
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ประจำปีการศึกษา-2562 14 มี.ค. 62
แบบสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 13 มี.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 62
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21 ม.ค. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562 17 ม.ค. 62
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 31 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 17 ก.ย. 61
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
THAI AVIATION ACADEMY (160/0) 25 ธ.ค. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกมเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (349/1) 02 มิ.ย. 61
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ งหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (329/0) 29 พ.ค. 61
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ (652/0) 12 เม.ย. 60
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน รายวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (555/0) 21 มี.ค. 60
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานกราฟิก : ง20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (930/0) 06 ม.ค. 60
บศ.15 (587/0) 26 ธ.ค. 59
แนะนำโปรแกรมหลัก ๆ ที่ควรมีติดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (738/0) 23 ต.ค. 59
รับออกแบบ (772/0) 24 ก.พ. 59
I'm return (783/0) 24 ก.พ. 59
นวัตกรรม
งานวิชาการ
เด็กดี ศรี บ.ศ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ