ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 06 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปฏิบัติแผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และ แผนการเรียนกีฬา (ช่วงบ่าย) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 20 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 05 ส.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 19 พ.ค. 64
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ปีการศึกษา 2564 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูต่างชาติ) 07 พ.ค. 64
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (57/0) 30 มี.ค. 66
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 (59/0) 24 มี.ค. 66
THAI AVIATION ACADEMY (1432/0) 25 ธ.ค. 61
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกมเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2005/0) 02 มิ.ย. 61
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ งหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 (1597/0) 29 พ.ค. 61
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ (2037/0) 12 เม.ย. 60
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน รายวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2130/0) 21 มี.ค. 60
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานกราฟิก : ง20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (2176/0) 06 ม.ค. 60
บศ.15 (1668/0) 26 ธ.ค. 59
แนะนำโปรแกรมหลัก ๆ ที่ควรมีติดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (1947/0) 23 ต.ค. 59
ฝ่ายงานในโรงเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สื่อการเรียนรู้
ข้อมูลงบประมาณ
ลิ้งค์น่าสนใจ
QR Code Facebook
QR Code  website
สอบกลางภาค (ออนไลน์) ม.ต้น
สอบกลางภาค (ออนไลน์) ม.ปลาย