ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

 

ชื่อโรงเรียน  ::  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

สถานที่ตั้ง  ::  เลขที่ 1 หมู่ที่ 19 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140

โทรศัพท์ :: 0-5537-1149  โทรสาร 0-5537-1822 

สังกัด ::  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

            สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

พื้นที่ :: รวมเนื้อที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน

ความเป็นมา

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 โดยการริเริ่มของ นายจรูญ ศิริรัตนานนท์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอขณะนั้น และนายสะอาด จันทร์ประเสริฐ กำนันตำบลบางระกำ เนื้อที่ปัจจุบันมี 40 ไร่ 2 งาน มีนายเอกศักดิ์ พันปี เป็นครูใหญ่

ในวันที่ 1 กันยายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้ตัดงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216 ก . จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และได้ต่อเติมจนครบ และได้เข้าโครงการ มพช .2 ในปี พ . ศ . 2527 จนกระทั่งปี พ . ศ . 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2532