ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.08 KB
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.22 KB
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.73 KB
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.17 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555

สถิตินักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ปีการศึกษา  2555

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

57

68

125

ม.2

47

56

103

ม.3

55

66

121

รวมระดับ ม.ต้น

159

190

349

ม.4

55

64

119

ม.5

50

70

120

ม.6

27

49

76

รวมระดับ ม.ปลาย

132

183

315

รวมทั้งหมด

291

373

664

                                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 55

 
สถิตินักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ปีการศึกษา  2555

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

57

69

126

ม.2

47

58

105

ม.3

53

69

122

รวมระดับ ม.ต้น

157

196

353

ม.4

62

67

129

ม.5

50

76

126

ม.6

27

51

78

รวมระดับ ม.ปลาย

139

194

333

รวมทั้งหมด

296

390

686

                                                                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 55

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554

สถิตินักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ปีการศึกษา  2554

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

50

57

107

ม.2

56

65

121

ม.3

66

79

145

รวมระดับ ม.ต้น

172

201

373

ม.4

56

77

133

ม.5

31

57

88

ม.6

39

55

94

รวมระดับ ม.ปลาย

126

189

315

รวมทั้งหมด

298

390

688

 ข้อมูล ณ วันที่  30 พ.ย. 54