ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แนะนำการปฏิบัติตน ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ปรับพฤติกรรมตนเองและยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่น เป็นการสร้างความคุ้นเคยและอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รูปภาพ

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,20:57   อ่าน 41 ครั้ง