ภาพกิจกรรม
งาน ปัจฉิมนิเทศ นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบาระกำวิทยศึกษา เป็นประธานในงาน ปัจฉิมนิเทศ นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์พร้อมมอบของที่ระลึก และตัวแทนนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้กล่าวแสดงความรู้สึกและประสบการณ์ที่ประทับใจในการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รูปภาพ

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:42   อ่าน 78 ครั้ง