ภาพกิจกรรม
โครงการ “สร้างจิตสำนึก”
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างจิตสำนึก” ซึ่งจัดโดย ตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนมีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,18:04   อ่าน 93 ครั้ง