ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม : Padlet เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา มอบหมายให้ นายสุธีร์ ประสานสมบัติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม : Padlet เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน” ซึ่งจัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลันนเรศวร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงค์รบ น้อยสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เพื่อให้ครูมีเทคนิคการสร้างกระดานแสดงความคิดเห็น การสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนและการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนำไปพัฒนางานในวิชาชีพต่อไป รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,11:38   อ่าน 97 ครั้ง