ภาพกิจกรรม
รับมอบแผนผังบริเวณและหุ่นจำลองโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบาระกำวิทยศึกษา รับมอบแผนผังบริเวณและหุ่นจำลองโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จาก นางสาวธิดารัตน์ จันโท นางสาวปริยาภัทร จันทร์โน  นางสาวสุมิตรา เม่นขาว นางสาวอลิษา สงสระ นางสาวจุฬาลักษณ์ วินทะไชย และนายดิเรก บุญมีมา นักศึกษา ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งได้จัดทำโครงการสำรวจทำแผนผังบริเวณและหุ่นจำลองโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยมี นายเสกสรรค์ ทัศนยิ้ม เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,15:37   อ่าน 87 ครั้ง