ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซึ่งมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล (O-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้สนามสอบโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) จำนวน 2 รอบ ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 รูปภาพ

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,20:45   อ่าน 106 ครั้ง