ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม “เลือกตั้งสภานักเรียน” ตามโครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยพร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีพรรคลงสมัครเลือกตั้ง ได้แก่ พรรค W.R.for B.S. school พรรค D5 พรรค เพื่อ บ.ศ. และ พรรค B.S.บงกช ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค B.S. บงกช “พวกเราไม่ขอสัญญาแต่จะพัฒนาด้วยการกระทำ” ได้รับคะแนนมากที่สุด ซึ่งจะทำหน้าที่สภานักเรียนในการปีการศึกษา 2566 ต่อไป รูปภาพ

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,09:50   อ่าน 94 ครั้ง