ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมนักเรียนให้มีสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระประจำสม่ำเสมอ ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยศึกษาและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปกล่อมเกลาจิตใจ  ให้เป็นเยาชนคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รูปภาพ

โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,20:42   อ่าน 38 ครั้ง