ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง
นายธนู  เมฆี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับ ครูชูศักดิ์ สงแจ้ง ครูปกรณ์ เลิศเสม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูบรรพต ไชยเสน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และครูนภัสวรรณ หยุ่นตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอต้อนรับสู่รั้ว บ.ศ. ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,16:58   อ่าน 49 ครั้ง