ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กับโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม และโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รูปภาพ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,21:23   อ่าน 43 ครั้ง