ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ อาคารหอประชุมปัทมา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดย นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้เสนอถึงแผนและจุดหลักที่จะปรับปรุง อาคารหอประชุมปัทมา พร้อมกันนี้ จ่าสิบเอก ประมวล วันมี ประธานสหวิทยาเขตนเรศวรได้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,19:05   อ่าน 48 ครั้ง