ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุธีร์ ประสานสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนที่ได้ดำเนินการกิจกรรม พัฒนานักเรียน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกับความตั้งใจในการดำเนินการกิจกรรมพัฒนานักเรียน  และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการมีลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,12:47   อ่าน 130 ครั้ง