ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนานักเรียนเเกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ฝ่ายงานกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการอธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยมี นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการอธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ ในส่วนของการจัดทำกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคี ระดมสมอง เสริมสร้างสติปัญญา โดยมี นายฐานุพัฒน์ ม่วงมา และนายณฐนนท์ แจ่มเงินเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,12:07   อ่าน 97 ครั้ง