ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 64
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาจากตัวแทนส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการนำเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 และร่วมวางมาตรการ ในการบริหารจัดการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ณ ห้องประชุมกชกร โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,11:43   อ่าน 78 ครั้ง