ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่าย บวร+จิตปัญญา ช่วยเลิกบุหรี่
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เลาะเทียมเมฆ หัวหน้างานกิจการนักเรียนจัดค่ายกิจกรรม บวร บวกจิตปัญญาช่วยเลิกบุหรี่ โดยขบวนการ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียน ใช้สติ สมาธิ รู้เท่าทัน อารมณ์ของตนเอง เพื่อป้องกัน การสูบบุหรี่ของตนเอง จัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,11:20   อ่าน 58 ครั้ง