ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยมีนาย ธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดี และต้อนรับนายสุธีร์ ประสานสมบัติ และ ดร.ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:18   อ่าน 53 ครั้ง