ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 2563
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าภาคส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธี ณ โดมอเนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัย โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าภาคส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ราชสีห์ประชารัฐร่วมใจระค์ราชสีห์ประชารัฐร่วมใจ
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2563,16:48   อ่าน 34 ครั้ง