ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเด็ก และเยาวชน ปี 2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,16:29   อ่าน 43 ครั้ง