ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรค HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มูลนิธิเอ็มพลัส จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรค HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 63 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา งานอนามัยจึงขออนุญาตนำนักเรียนชาย ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,10:30   อ่าน 11 ครั้ง