ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ
งานกิจการนักเรียน ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนแกนนำห้องละ 5 คน (แกนนำห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย หัวหน้าห้อง 1 คนรวม 5 คน) สภานักเรียน 7 คน รวมนักเรียนเข้ากิจกรรม112 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,10:22   อ่าน 9 ครั้ง