ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกท่านที่เข้ามาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,16:19   อ่าน 169 ครั้ง