ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
วันที่ 3 มี.ค. 2563 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนที่ได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และได้รับการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลกับความตั้งใจในการดำเนินการห้องเรียนสีขาว และร่วมกันสอดส่องป้องกันภัยจากยาเสพติดภายในห้องเรียนและสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนสืบไป
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,16:15   อ่าน 142 ครั้ง