ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่ทาง สพฐ.ได้มีนโยบายสนับสนุนโดยดำเนินการคัดเลือกจากระบบคัดกรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าวให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน จบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,16:03   อ่าน 131 ครั้ง