ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวอำลาคณะครู และนักเรียน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขั้นฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กล่าวอำลาครูและนักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยมีนายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กล่าวขอบคุณและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นการชี้นำ แนวทางแก่การเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,15:59   อ่าน 113 ครั้ง