ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา สพม. 39
วันที่ 26 ก.พ. 2563 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมลงนามตามโครงการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ( MOU ) ในการจัดการศึกษาทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เนินมะปรางศึกษาวิทยา ประชาสงเคราะห์วิทยา น้ำรินพิทยาคม วังทองพิทยาคม หนองพระพิทยา เนินสะอาดวิทยาคม บ้านกร่างวิทยาคม วังพิกุลวิทยศึกษา และ ดงประคำพิทยาคม ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,15:36   อ่าน 130 ครั้ง