ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย และทวิศึกษา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียน บางระกำวิทยศึกษาคณะครูกลุ่มงานบริหารวิชาการ และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย และทวิศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียน และเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ พร้อมกับแจ้งกำหนดการต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ทั้งนั้นเพื่อจะได้วางแผนทางการศึกษาของบุตรลูก บุตรหลานได้อย่างเหมาะสม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,15:33   อ่าน 133 ครั้ง