ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ให้แก่นักเรียนจำนวน  ๖๓  คน  โดยมีพระใบฎีกาสุทศ  ปฏิภาโณ  พระวิทยากรจากสำนักพระสอนศีลธรรม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,15:52   อ่าน 438 ครั้ง