ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
วันที่  11  กรกฎาคม  2562  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โดยผู้อำนวยการธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  และคณะครู  ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ประจำปี  2562  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นและได้รับรู้ถึงบทลงโทษ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,13:50   อ่าน 482 ครั้ง