ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
วันที่  8  กรกฎาคม  2562  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนให้รู้เท่าทันกลไกการติดการพนันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการพนัน  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  โดยมี ด.ต. จิรวุธ  จอปา  ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  เป็นวิทยากร  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,16:24   อ่าน 427 ครั้ง