ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
วันที่  24  มิถุนายน  2562  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา นำคณะครูและนักเรียน  ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  21 – 22  มิถุนายน  2562  ตามโครงการค่ายโรงเรียนสุจริต “ยุวชนคนดีของแผ่นดิน”
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562,11:03   อ่าน 110 ครั้ง