ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน
วันที่  20  มิถุนายน  2562  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการและคณะครู  เข้าร่วมกิจกรรมของ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน  แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2.1,2.2,3.1 และ 3.2  จำนวน  173  คน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,14:25   อ่าน 113 ครั้ง