ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 งานเทคโนโลยีเครือข่ายและสารสนเทศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี ในวันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยมีนายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,07:34   อ่าน 91 ครั้ง