ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  นายธีรพัฒน์  ดืเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรัับผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน  แนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน  การแก้ไขผลการเรียนติด 0 ร มส  การประกาศนโยบาย​ ร.ร.ปลอดบุหรี่​ฯ​ การประชุม​ผู้ปกครองเครือข่าย​ การทำบันทึกข้อตกลง​ MOU สถานศึกษา​สีขาว​  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง​โรงเรียน​กับผู้ปกครองเครือข่าย​  ณ  หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,13:40   อ่าน 79 ครั้ง