ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
วันที่  1  เมษายน  2562   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้จัดทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา  2562  ใน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการสอบมาพัฒนานักเรียนต่อไป  โอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ    ผู้อำนวยการ  ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้  
รูปภาพ


โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,00:03   อ่าน 300 ครั้ง