ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  1  เมษายน  2562   นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ   เลขานุการ  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน  เข้าร่วมประชุม  พร้อมรายงานผลการจัดการศึกษา  ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา  2561 และนำเสนอแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและจะร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562  ต่อไป  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562,23:51   อ่าน 234 ครั้ง