ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมเทคนิคพิชิตข้อสอบ O-NET
วันที่  22 กุมภาพันธ์  2562  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ได้จัดกิจกรรม  “ส่งเสริมเทคนิคพิชิตข้อสอบ O-NET”   ระหว่างวันที่  13 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2562  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  และเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบวันที่  2-3 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้ให้กำลังใจและสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา  ณ  ที่นี้  รูปภาพ
 


โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,10:29   อ่าน 246 ครั้ง