ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเยาวชน YOUNG PRD
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนกลุ่ม “เล่าเรื่องผ่านเลนส์” โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เข้าร่วม “การอบรมเยาวชน YOUNG PRD ด้านการประชาสัมพันธ์เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่วความยั่งยืน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ณ บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาและโรงเรียนจ่านกร้องเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562,11:25   อ่าน 110 ครั้ง