ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ  หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ตัวแทนศูนย์สอบ คณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ได้มาดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ระหว่างวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2562 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม, โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา และโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา การจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที่นี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,23:19   อ่าน 144 ครั้ง