ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่  2-3  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคุณารักษ์อุปถัมภ์” และโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เข้าร่วมทดสอบ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. (ผอ.สนก.สพฐ.) ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โดยมีนายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง หัวหน้าสนามสอบและนายชาญยุทธ  ลูกพลับ  รองผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,23:02   อ่าน 147 ครั้ง