ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
วันที่ 31 มกราคม 2562   งานกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้จัดกิจกรรมทดสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลกและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยนายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ   ได้มอบหมายให้  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  รองผู้อำนวยการ เปิดกิจกรรมการทดสอบในครั้งนี้   จัดให้มีการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 วิชา  ได้แก่  วิชาผู้พิทักษ์ป่า  วิชานักปฐมพยาบาล  วิชาหัวหน้าคนครัว  วิชานักสะกดรอย  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  นักเรียนได้รับความรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านมา ณ ที่นี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,10:16   อ่าน 128 ครั้ง