ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย”
วันที่ 31 มกราคม 2562  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้มอบหมายให้ นางสุวรรณี จันทร์แจ่มแจ้ง หัวหน้างานบริหารวิชาการ เป็นประธานใน พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องใน  “วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย”  ประจำปี  2562   โดยได้นำผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด  กล่าวคำปฏิญาณตนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ณ  สนามโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์พินิต  ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น  ภาพ : นายขวัญชัย กิ่งทั่ง รูปภาพ

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,10:14   อ่าน 194 ครั้ง