ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 180 คน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขและร่วมกันแสดงความคิดในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในด้านการเรียน ครอบครัว โรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,09:57   อ่าน 166 ครั้ง