ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “พัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ”
วันที่ 25 มกราคม 2562 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม “พัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 70 คน โดยนายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ สุดงูเหลือม เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลผู้มีชัยในการประชังเพลงแหล่(กลอนสด) รายการคุณพระช่วย มีความสามารถทางด้านการพูดและการใช้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ภาพ:นายณฐพล ศรทิพย์ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,20:58   อ่าน 187 ครั้ง