ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
วันที่  19-22 ธันวาคม  2561  นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ  จังหวัดพะเยา  จำนวน 5 รายการ ผลการแข่งขันมีดังนี้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ,รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 , รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 , รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  และ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  โอกาสนี้ นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการได้ไปให้กำลังใจทุกสนามการแข่งขันและ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนทุกคนมา  ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,16:06   อ่าน 149 ครั้ง