ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย  การประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชา 9 แขนง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,14:30   อ่าน 267 ครั้ง