ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ มอบหมายให้ นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการ  ต้อนรับ นายวิบูลย์  ตั้งเกษมวิบูลย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ และ นาย พรรณชัย ใบศรี  ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และนางเกศรา โกเลือน ผู้แทนผู้ปกครอง  ซึ่งมาดำเนินการตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องของสถานศึกษา  ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,14:27   อ่าน 281 ครั้ง